To the nl versionTo the en version

Veilig en duurzaam

Veiligheid

DarkSigner producten dragen direct bij aan een betere veiligheid.

Licht in de duisternis
Dankzij onze zeer geavanceerde techniek blijven DarkSigner producten in het donker 12 tot 24 uur zichtbaar. Deze gloeitijd hangt af van het toepassingsgebied, waarvoor ons product wordt ingezet. De door ons gebruikte pigmenten zijn zo krachtig, dat niet alleen het product, maar ook de omgeving wordt verlicht. In een noodsituatie redt dat mensenlevens.

Absolute betrouwbaarheid
Onze producten zijn zeer onderhoudsarm en behoeven geen periodieke keuringen. U kunt van vele jaren functionele betrouwbaarheid uitgaan. Zelfs onder de meest uitzonderlijke omstandigheden van algehele stroomuitval, extreme temperaturen, overstroming en rookontwikkeling, kunt u op onze producten rekenen. Vele standaardproducten die wij aanbieden voldoen ook aan de geldende DIN, NEN/ISO normen en zijn hiermee gekenmerkt.

Toepasbaarheid
Het gebruik van onze producten is veilig in iedere omgeving, zelfs op de meest gevaarlijke werkterreinen. Onze producten zijn absoluut vrij van schadelijke straling en stoffen die de gezondheid negatief kunnen benïnvloeden.

Your safety is our concern!

Duurzaamheid

DarkSigner producten dragen direct bij aan een duurzaam milieu.

Houdbaarheid Onze producten gaan door onze technologisch hoogwaardige verwerking vele jaren mee. Invloeden als hitte, vocht of extreme kou hebben geen invloed op ons product. DarkSigner producten zijn extreem duurzaam. Dit betekent minder afval.

Verwerking Onze producten zijn volledig milieuneutraal. Dit betekent dat er bij de productie, het gebruik en het vernietigen van het product geen schade aan het milieu wordt toegebracht.

Energiebesparing Omdat onze producten niet (of nauwelijks) verlicht hoeven te worden, spaart u energie. Goed voor het milieu, maar ook voor uw begroting.